GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 BRAȘOV

În grădinița micilor isteți, activi și creativi, copiii fac pași siguri către școală!

Hello There...

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 7 BRAȘOV

Din perspectiva globalizării educației și dezvoltării durabile, Gradinița cu program prelungit numărul 7 Brașov, își dorește să promoveze politici publice cu scopul implementării unei viziuni noi asupra educației, formării și dezvoltării, având ca principale ținte creșterea calității sistemului de educație, permiterea accesului la educație cât și orientarea către spațiul european

Principii promovate

Asigurarea de șanse egale si calitate in educatie;adaptarea actului educational la nevoile de dezvoltare personală a preșcolarilor in vederea unei insertii școlare corespunzatoare; promovarea invatarii permanente prin asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale; asigurarea unui sistem educational bazat pe onestitate, deschidere, integritate si respect din partea tuturor participantilor: profesori, preșcolari, parinti si autoritati.

Valori promovate

Invățarea prin joc, promovarea educației timpurii, promovarea noilor educatii (educatie ecologica, eudcatie pt tehnologie, financiara, etc)voluntariat, flexbilitate, diversitate etnică, toleranță, integrare.